fbpx

Projektas „Vieninga bendruomenė – kūrybiška ir inovatyvi visuomenė. 2022“

Šiuolaikinėje rinkos ekonomikos visuomenėje vykstantys pokyčiai kelia naujus iššūkius visose gyvenimo srityse. Vertybių krizė, nedarbas, neužtikrintumas dėl darbo vietos lemia, kad tėvai nepakankamai laiko skiria bendrauti su vaikais, jų priežiūrai. Todėl švietimas, o ypač neformalusis ugdymas tampa vis aktualesnis ir reikšmingesnis Lietuvos švietimo kontekste, nes vien formaliojo ugdymo metu įgytų žinių ir gebėjimų nepakanka sąmoningai, visapusiškai asmenybei ugdyti. Laisvalaikio kultūra turi didelę reikšmę asmenybei tobulėti arba jos degradacijai. Tinkamas neformaliojo vaikų švietimo organizavimas ir įgyvendinimas atitraukia vaikus nuo beprasmio laiko leidimo, žalingų įpročių, nusikalstamumo. Dalyvaudami neformaliojo švietimo veikloje vaikai ugdo kompetencijas, kurios leidžia jiems tapti aktyviems visuomenės nariams, savarankiškai spręsti gyvenime kylančias problemas, ugdyti įgūdžius ir kompetencijas, kurios bus itin naudingos ateityje, renkantis karjeros kelią bei būsimą profesiją.

Projekto aktualumas ir pagrindinės juo sprendžiamos problemos:

 • Vaikų ir jaunimo užimtumas;
 • Jaunimo įtraukimas į aplinkosaugos ir klimato kaitos mažinimo planų ir priemonių kūrimą;
 • Idėjų generavimo ir prototipų kūrimo dirbtuvės savirealizacijai ir socializacijai;
 • Prasmingas IT naudojimas;
 • Mokslo ir žinių įsisavinimas per praktinius kūrybinius užsiėmimus;
 • Jaunimo įtraukimas į mokslo ir technologijų išradimus;
 • Žinių stiprinimas STEAM moksluose per vasaros atostogas;
 • Informacijos stoka apie savanoriškos veiklos teikiamą naudą.

Tikslas – sutelkti vietos bendruomenės jaunimą kūrybinėms ir švietėjiškoms iniciatyvoms, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, kūrybines dirbtuves bei renginius.

Uždaviniai:

 1. Organizuoti ir įgyvendinti neformaliojo ugdymo pagrindais paremtas inovacijų stovyklas, įtraukiant įvairaus amžiaus moksleivius, itin didelį dėmesį skiriant jaunuoliams iš socialinės rizikos šeimų.
 2. Sutelkti jaunimą ir ugdyti tarpusavio pasitikėjimą, organizuojant Tarptautinės savanorių dienos minėjimą.
 3. Užtikrinti aktyvų projekto viešinimą ir jaunimo įtraukimą į projekto veiklas.

Viso projekto vertė – 3187 Eur.
Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Scroll to Top