Metodika | Mokykla LISPA

Metodika

Mokymų metodika

LISPA mokyklos mokymo programos trunka 8 mėnesius. Siekiant aukštos mokymo kokybės ir rezultatų vienoje grupėje mokosi ne daugiau kaip 12-14 moksleivių. Visi moksleiviai turi galimybę rinktis programas pagal jiems patinkančias pagrindines programų kryptis: programavimas, inžinerija ir dizainas. Mokymo procesas paremtas „atvirkštinės klasės“ metodais.

Taikant „atvirkštinės klasės“ modelį stengiamasi išnaudoti technologijų infrastruktūros, įvairialypės terpės išteklių ir skaitmeninių technologijų galimybes, siekiant skatinti mokymąsi ir organizuoti mokyklos veiklas taip, kad jos akcentuotų kasdienį mokinių gyvenimą ir veiklą. Pagal šį modelį mokytojas pateikia išteklius ir planuoja mokinių mokymosi galimybes, užduoda konkrečius klausimus, kurie gali pakreipti mokymosi procesą.

„Atvirkštinės klasės“ modelis suteikia galimybę mokiniams veikti praktiškai ir keliant klausimus gilinti teorines žinias. LISPA mokyklos mokymo modelis jauniausiems moksleiviams leidžia išbandyti visas mokymosi galimybes ir kryptis, vėlesnėse klasėse rinktis į konkrečius moksleivių poreikius orientuotas kryptis ir gilinti savo žinias jose.

 

 

 

Lispa strategijos aprašas

Vaikai turi galimybę rinktis programas pagal jiems patinkančias programų kryptis

Programų kryptys

Programavimas


Programavimas - daugiausiai mokymo programų turinti kryptis apimanti šias programavimo kalbas: C++, C#, Java, HTML+CSS, PHP, JavaScript ir Node.js.

Dizainas


Dizainas - viena iš aktualiausių ateities veiklos krypčių, kurioje mokiniai susipažins su kompiuterinės grafikos, audiovizualinių menų bei 3D projektavimo galimybėmis.

Inžinerija


Inžinerija - ypač aktauli mokymosi kryptis, norint realizuoti asmeninius produktus susijusius su robotikos ar mechatronikos sprendimais, apjungianti programavimą ir dizainą.

IT švietimo aktualumas

Bendradarbiavimas, kompleksinis problemų sprendimas, kūrybiškumas, kritinis mąstymas

Šiuo metu švietimo sistema susiduria su itin dideliais iššūkiais, kai pats mokymo procesas turi būti itin dinamiškas, lankstus ir gebantis prisitaikyti prie kiekvieno individualiai ir atskleisti asmens turimus gebėjimus.

Pagrindiniai LISPA mokyklos ugdomi gebėjimai – bendradarbiavimas, kompleksinis problemų sprendimas, kūrybiškumas, gebėjimas kritiškai įvertinti savo įgūdžius ir gaunamą informaciją.

 

LISPA mokykla siekia:

 

 

Tikslai ir IT švietimo aktualumas
  • Didinti technologijų teikiamų galimybių išnaudojimą ugdymo procesuose;
  • Sukurti galimybes vaikų kūrybiškumo ir kritinio mąstymo ugdymui per technologijas;
  • Skatinti moksleivių savirealizaciją inžinerijos, 3D projektavimo, elektronikos ir mechatronikos srityse;
  • Plėsti popamokinės veiklos galimybes tiksliųjų mokslų srityje;
  • Skatinti verslumo ir finansinio raštingumo gebėjimų ugdymą;
  • Užtikrinti kokybiškas ir savalaikes IT švietimo paslaugas;
  • Prisidėti prie emigracijos ir vidinės migracijos į didžiuosius miestus mažinimo;
  • Puoselėti Startuolių atsiradimą ir veiklą;
  • Šviesti visuomenę mokslo, inovacijų ir technologijų temomis.

19/20 mokslo metai

2019/2020 mokslo metais Marijampolės, Kalvarijos ir Vilkaviškio savivaldybėse pagal amžiaus grupes galėsime priimti:

 

 

Segmentas