Lispa mokyklos mokiniai kuria gyvenamųjų namų kvartalą | Mokykla LISPA

Naujienos

Naujienos Projektai Technologijos Užsiėmimai

Lispa mokyklos mokiniai kuria gyvenamųjų namų kvartalą

Prasidėjus antram mokslų metų pusmečiui, matomi pirmieji vaikų mokymosi rezultatai: Lispa mokyklos 3D projektuotojų grupės, dirbančios Marijampolės Petro Armino progimnazijoje bei Lispa mokyklos bazėje, įgyvendina išsikeltą tikslą – sukurti gyvenamųjų namų kvartalo modelį.

Šiais mokslo metais 3D projektavimo kursą lanko 20 mokinių. Pirmoje mokslo metų pusėje mokiniai susipažinę su Sketchup programos ir 3D spausdinimo technologijų galimybėmis, nusprendė sukurti namų projektus, kurie bus spausdinami su 3D spausdintuvais. Namų projektų brėžiniai atitinka realių namų brėžinius. 3D projektai spausdinami 1:100 masteliu, t.y., kad atspausdinto projekto 1 centimetras prilygsta realaus namo projekto 1 metrą. Šiai dienai dedami paskutiniai štrichai pirmąjame prototipavimo etape, t.y. baigiami projektuoti 3D namų maketai ir pradedamas kitas etapas – mokiniai mokinasi 3D spausdintuvų konfigūravimo ir ruošia savo namų projektus 3D spausdinimui. Trečiame etape prototipai bus dažomi ir ruošiami eksponavimui. Birželio mėnesį bus pristatomi visų Lispa mokinių darbai, o tarp jų ir Rotary 3D programos sukurtas gyvenamųjų namų kvartalas.

Siekiant užsibrėžto tikslo, mokiniai jau šiandien yra įgiję stiprius Sketchup programinės įrangos valdymo įgūdžius, kuriuos kiekvienas gali panaudoti ir savo asmeniniams projektams. Apie tai liudija Liudviko J. iš Marijampolės Petro Armino progimnazijos noras pasigaminti ir atsispausdinti asmeninį ausinių laikiklį. Kiekvienas Lispa mokyklos mokinys turi galimybę asmeninėms reikmėms naudotis visais Lispa mokyklos įrankiais ir įrengimais. Liudvikas – vienas iš pavyzdžių, kaip kiekvienas iš mūsų ateityje naudosimės 3D spausdinimo technologija taip, kaip šiandien naudojamės mikrobangų krosnele ar kavos aparatu.

Be programinės įrangos valdymo įgūdžių mokiniai lavina ir kitas asmenybės savybes bei įgyja naujų žinių. Vienas iš svarbiausių šios programos privalumų yra tas, kad vaikai praktiškai susipažįsta su erdvės suvokimu – matematikoje geriau žinoma kaip X,Y ir Z kordinačių sistema. Lavinamas gebėjimas orientuotis erdvinėje X,Y ir Z kordinačių ašyje, taip pat įtvirtinamos matematinės žinios, apskaičiuojant spausdinamo projekto dydį, nes projektuojamo ir spausdinamo projekto matmenys skiriasi 100 kartų. Tolimesnėje mokslų eigoje vaikai dirbs su projektų grafiniu dizainu, tekstūrų kūrimu bei maketavimu, atskleisiančiu kiekvieno mokinio meninius gebėjimus.

Dėl turimos 3D spausdinimo bazės, kurią sudaro 5 vnt. 3D spausdintuvų, esame dėkingi Marijampolės Rotary klubui. 2019 m. Rotary klubas įdyvendino projektą „Skaitmeninio lofto genijai“, kurio tikslas – įtraukti kuo daugiau Marijampolės miesto moksleivių į neformalaus IT ir verslumo ugdymo mokslus, ugdant vaikų kūrybines, savivertės, savirealizacijos ir kritinio mąstymo savybes.